Mobilność i transport

Sieci transeuropejskie

Unia Europejska ma na celu ułatwienie przepływu towarów i ludzi między krajami unijnymi poprzez łączenie krajowych sieci drogowych. Ostatecznie będzie odpowiadać za audyty bezpieczeństwa nowej sieci.

Większość sieci drogowych na obszarze UE rozwijana jest z punktu widzenia korzyści dla danego kraju. Celem systemu TEN jest budowa sieci transportowej, która umożliwiłaby ułatwienie przepływu towarów i ludzi pomiędzy krajami UE. Transeuropejska sieć transportowa będzie do roku 2020 obejmowała 90 000 km autostrad i dróg pierwszej klasy. UE będzie ostatecznie odgrywała rolę w zarządzaniu bezpieczeństwem dróg objętych systemem TEN, poprzez prowadzenie audytów bezpieczeństwa na etapie projektowania oraz regularnych kontroli bezpieczeństwa sieci.

W ramach projektu RIPCORD-ISEREST przebadano różne sposoby prowadzonych przez inżynierów kontroli bezpieczeństwa drogowego. W broszurze opublikowano uzyskane w ten sposób zalecenia co do najlepszych praktycznych metod przeprowadzania inspekcji.

Komisja Europejska opracowała program do szkolenia kontrolerów bezpieczeństwa drogowego w sposób ujednolicony na całym obszarze UE, zrealizowany w ramach projektu EURO-AUDITS. Szkolenie stało się niezbędne z uwagi na nowe ustawodawstwo UE wymagające prowadzenia audytów wszystkich sieci drogowych we wszystkich państwach UE, łącznie z tymi, w których takie audyty były dotąd niezbyt powszechne.