Mobiliteit en vervoer

Trans-Europese netwerken (TEN)

De EU wil de nationale wegennetten met elkaar verbinden om het verkeer van goederen en personen tussen EU-landen te bevorderen. De EU zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsonderzoeken van het nieuwe netwerk.

De meeste wegennetten in de EU zijn vanuit nationaal oogpunt ontworpen. Met de trans-Europese vervoersnetwerken wil de EU ervoor zorgen dat goederen en personen ook makkelijk van het ene EU-land naar het andere kunnen komen.

Dit netwerk moet tegen 2020 zo'n 90.000 km snelweg en andere wegen van goede kwaliteit omvatten.

De EU krijgt op termijn een rol in het veiligheidsbeheer van de wegen van de TEN door veiligheidsaudits in de ontwerpfase en regelmatige inspecties van de bestaande wegen.

De EU heeft ook audit- en inspectieprojecten gefinancierd, bijvoorbeeld RIPCORD-ISEREST, waarbij is onderzocht hoe ingenieurs de veiligheid van het verkeer kunnen controleren. Dit heeft geleid tot aanbevelingen voor goede methoden bij het inspecteren van de verkeersveiligheid.

De EU heeft daarnaast bijgedragen tot een opleidingsprogramma voor verkeersveiligheidscontroleurs via het project EURO-AUDITS. Zo'n opleiding moest er komen op grond van de nieuwe EU-wetten die wegeninspecties verplicht maakten voor alle EU-landen, ook de landen die daar weinig ervaring mee hadden.