Mobilitāte un transports

Eiropas transporta tīkls

ES mērķis ir atvieglot preču un pasažieru plūsmu starp ES dalībvalstīm, savienojot valstu dzelzceļa tīklus. Kad jaunais tīkls būs izveidots, ES būs atbildīga par drošības auditu.

Agrāk ceļu tīkli ES tika plānoti, vadoties no atsevišķo valstu perspektīvas. Tad tika izveidots Eiropas transporta tīkls, lai atvieglotu preču un pasažieru pārvadājumu plūsmu starp ES dalībvalstīm.

Ir paredzēts līdz 2020. gadam šajā tīklā ietvert 90 000 km automaģistrāļu un augstas kvalitātes ceļu.

Gaidāms, ka ES uzņemsies zināmu atbildību par to ceļu drošības pārvaldību, kas ietilpst Eiropas transporta tīklā. Tā veiks ceļu satiksmes drošības auditu jau projekta stadijā un regulāras ceļu drošības inspekcijas šajā tīklā.

ES ir arī finansējusi tādus inspekciju un auditu projektus kā RIPCORD-ISEREST, kur izvērtēja dažādas metodes, pēc kurām inženieri var veikt ceļu drošības inspekcijas. Vēlāk tika pieņemti ieteikumi par paraugpraksi ceļu drošības inspekcijās.

Tika izstrādāta arī programma ES ceļu satiksmes drošības auditoru apmācībai (projektā “EURO-AUDITS”). Šāda mācību programma bija vajadzīga, jo jaunas ES tiesību normas pieprasīja regulāri veikt auditu visiem ceļu tīkliem visās ES valstīs. Dažās no tām trūkst pieredzes šādu auditu rīkošanā.