Mobilumas ir transportas

Transeuropiniai tinklai (TEN)

Sujungdama valstybių narių kelių tinklus ES siekia palengvinti prekių ir žmonių judėjimą tarp ES šalių. Galų gale ji bus atsakinga už naujojo tinklo saugos auditą.

Dauguma kelių ES buvo nutiesta orientuojantis į nacionalinius interesus. Transeuropinio transporto tinklo tikslas yra sukurti tokį transporto tinklą, kuris sudarytų geresnes sąlygas prekių ir žmonių srautams tarp ES šalių.

Tokį tinklą iki 2020 m. turėtų sudaryti 90 000 km greitkelių ir kitų aukštos kokybės kelių.

Laikui bėgant ES įgis transeuropiniams tinklams priklausančių kelių saugos valdymo funkcijų – ji atliks saugos auditą tinklo projektavimo etape ir tolesnius reguliarius patikrinimus.

Ji taip pat finansavo kai kuriuos tikrinimo ir audito projektus, pvz., RIPCORD-ISEREST, per kurį nagrinėti įvairūs būdai, kaip inžinieriams atlikti kelių saugos patikras. Įgyvendinus projektą, parengtos kelių saugos patikrų geriausios darbo tvarkos rekomendacijos.

ES parengė ir ES kelių saugos auditorių rengimo programą – tai atlikta įvykdžius projektą EURO-AUDITS. Auditorių rengimas tapo būtinas dėl naujų ES teisės aktų, kuriuose reikalaujama atlikti visų kelių tinklų visose ES šalyse auditą. Jis turi būti atliktas net ir nedaug tokio audito patirties turinčiose šalyse.