Mobilitet og Transport

Transeuropæiske net (TEN)

EU ønsker at lette transport af varer og personer mellem EU-landene ved at skabe et netværk bestående af de nationale jernbaner i EU-landene. EU vil på sigt blive ansvarlig for sikkerhedsrevision af det nye jernbanenet.

De fleste vejnet i EU er udviklet efter landets egne behov. Målet med de transeuropæiske net er et opbygge et transportnet, som kan lette strømmen af varer og personer mellem EU-landene.

Nettet skal omfatte 90 000 km motorveje og landeveje af høj standard inden 2020.

EU får med tiden en rolle i sikkerhedsforvaltningen af de veje, der tilhører TEN, gennem sikkerhedsrevision i anlægningsfasen og regelmæssige sikkerhedsinspektioner af nettet.

EU har også finansieret projekter om inspektion og revision, f.eks. RIPCORD-ISEREST, der undersøgte forskellige metoder til gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektioner. Det førte til henstillinger om bedste praksis ved inspektioner.

EU har også udarbejdet et pensum for uddannelse af trafiksikkerhedsrevisorer som led i projektet EURO-AUDITS. Uddannelsen blev nødvendig, fordi ny EU-lovgivning kræver revision af alle vejnet i samtlige EU-lande, også dem, der ikke har mange erfaringer med den type revisioner.