Mobilita a doprava

Transevropské sítě (TEN)

EU se snaží usnadnit tok zboží a lidí mezi zeměmi EU spojováním vnitrostátních silničních sítí. V konečném důsledku bude EU zodpovědná za bezpečnostní audity nové sítě.

Většina silničních sítí v Unii vznikla s ohledem na potřeby jednotlivých zemí. Cílem transevropské dopravní sítě je vytvořit takovou dopravní síť, která by usnadnila pohyb zboží i lidí mezi členskými státy Unie.

Do roku 2020 má tato síť zahrnovat 90 000 km dálnic a kvalitních silnic.

Evropská unie bude do budoucna hrát roli při řízení bezpečnosti silnic, jež patří do sítě TEN, a to prostřednictvím auditů ve stádiu projektování a prostřednictvím pravidelných bezpečnostních kontrol sítě.

EU také financovala projekty týkající se kontroly a auditu, jako je třeba RIPCORD-ISEREST, který zkoumal různé způsoby, jakými mohou inženýři provádět kontrolu bezpečnosti silnic. Z tohoto projektu vzešla doporučení ohledně osvědčených postupů v této oblasti.

V rámci projektu EURO-AUDITS připravila Unie studijní program na přípravu evropských auditorů bezpečnosti silnic. Tato odborná příprava je nezbytná kvůli novým předpisům EU, které vyžadují audity všech silničních sítí ve všech zemích Unie, včetně těch, které mají s podobnými audity málo zkušeností.