Transport och rörlighet

Väginfrastruktur – nationella riktlinjer

För att hjälpa myndigheter, väginfrastrukturförvaltare och trafiksäkerhetsansvariga att göra Europas vägar säkrare har varje EU-land tagit fram riktlinjer för hur följande lagstadgade krav ska uppfyllas:

  • Trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser
  • Trafiksäkerhetsrevisioner
  • Säkerhetsrangordning
  • Förvaltning av befintliga vägnäts säkerhet
  • Vägsäkerhetsinspektioner

Kraven fastställs i EU:s direktiv 2008/96 om förvaltning av vägars säkerhet.

Klicka på respektive land för att se de nationella riktlinjerna:

 

Ansvarsfriskrivning: Här hittar du de riktlinjer som EU-länderna senast skickade till kommissionen. Vi kan inte garantera att de är de mest aktuella.