Mobilność i transport

Infrastruktura drogowa – krajowe wytyczne

Aby pomóc przedstawicielom władz, zarządcom dróg i specjalistom z zakresu bezpieczeństwa drogowego w zapewnieniu bezpieczniejszej infrastruktury drogowej i bezpieczniejszego zarządzania siecią dróg, każde państwo członkowskie UE opracowało wytyczne dotyczące niektórych zasadniczych wymogów prawnych w zakresie:

  • ocen wpływu na bezpieczeństwo drogowe
  • audytów bezpieczeństwa drogowego
  • rankingów bezpieczeństwa
  • zarządzania eksploatowaną siecią drogową
  • inspekcji bezpieczeństwa drogowego.

Podstawowe przepisy dotyczące powyższych tematów zostały ustanowione w unijnej dyrektywie 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Krajowe wytyczne można znaleźć poniżej:

 

Zastrzeżenie: linki prowadzą do najnowszych wersji wytycznych przesłanych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie. Nie możemy zagwarantować, że są to najbardziej aktualne wersje.