Mobiliteit en vervoer

Nationale richtsnoeren weginfrastructuur

Om de autoriteiten, wegbeheerders en verkeersveiligheidsdeskundigen te helpen de Europese weginfrastructuur veiliger te maken, hebben alle EU-landen richtsnoeren opgesteld om te voldoen aan de wettelijke eisen voor:

  • verkeersveiligheidseffectbeoordeling
  • verkeersveiligheidsaudits
  • veiligheidsclassificatie
  • beheer van het wegennet
  • verkeersveiligheidsinspecties

De basisregels hiervoor zijn vastgelegd in Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur.

De nationale richtsnoeren vindt u via onderstaande links:

 

Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd op de meest recente gegevens die de EU-landen de Europese Commissie hebben verstrekt. We kunnen niet garanderen dat dit ook de meest actuele gegevens zijn.