Mobilitāte un transports

Ceļu infrastruktūra (valstu pamatnostādnes)

Lai iestādes, ceļu pārvaldes un ceļu satiksmes drošības speciālisti varētu gādāt par Eiropas ceļu infrastruktūras un apsaimniekošanas drošību, katra ES dalībvalsts ir sagatavojusi pamatnostādnes, kā nodrošināt galveno juridisko prasību ievērošanu šādās jomās:

  • ceļu satiksmes drošības ietekmes novērtējumi,
  • ceļu satiksmes drošības auditi,
  • drošības klasificēšana,
  • ekspluatācijā esošo ceļu tīklu apsaimniekošana,
  • ceļu drošības pārbaudes.

Pamatnoteikumi šai jomā ir paredzēti ES Direktīvā 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību.

Valstu pamatnostādnes ir pieejamas, noklikšķinot uz saitēm:

 

Atruna: piedāvāta pamatnostādņu jaunākā versija, ko Eiropas Komisijai nosūtījušas dalībvalstis. Nevaram garantēt, ka tā būtu visaktuālākā.