Liikenne ja liikkuminen

Tieinfrastruktuuri: kansalliset suuntaviivat

Euroopan tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi kaikki EU-maat ovat laatineet viranomaisten, tienhoitajien ja turvallisuusasiantuntijoiden tueksi suuntaviivat seuraavien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta:

  • tieturvallisuusvaikutusten arvioinnit
  • turvallisuusauditoinnit
  • tieverkon turvallisuusluokitukset
  • käytössä olevan tieverkon turvallisuuden hallinta
  • turvallisuustarkastukset.

Yleiset vaatimukset on vahvistettu EU-direktiivissä 2008/96/EY (direktiivi tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta).

Täydentävät kansalliset suuntaviivat maittain:

 

Vastuuvapauslauseke: Tällä sivulla julkaistaan suuntaviivat, jotka EU:n jäsenmaat ovat toimittaneet Euroopan komissiolle. Komissio ei voi taata, että julkaistu versio on ajantasainen.