Liikuvus ja transport

Maanteede infrastruktuur – riiklikud suunised

Selleks et aidata ametiasutustel, teede haldajatel ja liiklusohutusspetsialistel muuta Euroopa teede infrastruktuur ning nende haldamine ohutumaks, on iga ELi liikmesriik koostanud suunised. Nendega täidetakse teatavaid olulisi õigusnorme, mis hõlmavad muu hulgas järgmiseid teemasid:

  • liiklusohutusele avalduva mõju hindamine;
  • liiklusohutuse auditid;
  • teeohutuse määramine;
  • teedevõrgu haldamine ning;
  • liiklusohutuse inspekteerimine.

Eespool nimetatud põhieeskirjad on sätestatud ELi direktiivis 2008/96/EÜ (maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta).

Riiklikud suunised on kättesaadavad järgmiste linkide vahendusel:

 

Vastutuse välistamine: need on viimased suunised, mille liikmesriigid on Euroopa Komisjonile saatnud. Me ei saa tagada, et need on kõige ajakohasemad.