Mobilitet og Transport

Vejinfrastruktur - nationale retningslinjer

For at hjælpe myndigheder, infrastrukturforvaltere og trafiksikkerhedseksperter med at gøre Europas vejnet og vejforvaltning sikrere har hvert EU-land udarbejdet retningslinjer for opfyldelsen af visse grundlæggende lovkrav vedrørende:

  • konsekvensanalyser af trafiksikkerheden
  • trafiksikkerhedsrevision
  • rangorden af sikkerheden
  • forvaltning af det eksisterende vejnet og
  • trafiksikkerhedsinspektioner.

De grundlæggende regler om ovenstående er fastsat i EU's direktiv 2008/96/EF om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed.

Find de nationale retningslinjer her:

 

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående er de seneste retningslinjer, Europa-Kommissionen har modtaget fra medlemslandene. Vi kan ikke garantere, at de er de nyeste.