Mobilita a doprava

Silniční infrastruktura – vnitrostátní pokyny

Ke zvýšení bezpečnosti silniční infrastruktury a řízení silničního provozu v Evropě vypracovala každá členská země EU pokyny, jež mají příslušným orgánům, silniční správě a pracovníkům v oblasti bezpečnosti silničního provozu pomoci při plnění zásadních právních požadavků v těchto oblastech:

  • hodnocení dopadů bezpečnosti silničního provozu
  • audity bezpečnosti silničního provozu
  • klasifikace bezpečnosti
  • řízení bezpečnosti silniční sítě v provozu
  • inspekce bezpečnosti silničního provozu.

Základní pravidla jsou obsažena ve směrnici EU 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

Pokyny jednotlivých členských zemích naleznete níže:

 

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti: Uvádíme zde poslední verze vnitrostátních pokynů, které Evropská komise od členských zemí obdržela. Nemůžeme však zaručit, že se jedná o zcela nejnovější verzi.