Мобилност и транспорт

Пътна инфраструктура – национални насоки

За да помогне на съответните органи, на лицата, отговарящи за управлението на пътищата, и на специалистите в областта на пътната безопасност да направят европейската пътна инфраструктура и управление по-безопасни, всяка страна от ЕС е изготвила насоки за изпълнението на определени основни законови изисквания относно:

  • оценки на въздействието върху пътната безопасност,
  • проверки за пътна безопасност,
  • категоризиране на безопасността,
  • управление на пътната мрежа в експлоатация,
  • инспекции за пътна безопасност.

Основните правила за изброеното по-горе са посочени в Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури.

Националните насоки ще намерите чрез връзките по-долу:

 

Отказ от отговорност: това са последните насоки, изпратени до Европейската комисия от държавите членки. Не можем да гарантираме, че те са най-актуалните.