Mobilnost in promet

Nivojski prehodi

Nesreče na nivojskih prehodih si zaslužijo posebno pozornost. Čeprav predstavljajo omejen delež prometnih nesreč (do 2 % smrtnih žrtev na cestah), pa predstavljajo 30 % smrtnih žrtev z vidika železniškega prometa. V večini primerov je glavni vzrok neprimerno vedenje uporabnikov cest (slaba presoja tveganja, pomanjkanje pozornosti in napačno razumevanje prometnih znakov).

Tunnel Safety Odprava nesreč na nivojskih prehodih je skupna odgovornost cestnih in železniških podjetij.

V zvezi s tem mora svojo vlogo odigrati evropska raven. Evropski forum za nivojske prehode (ELCF) združuje celo vrsto pristojnosti. Marca 2009 so številna evropska združenja zainteresiranih strani železniškega sektorja podpisala zavezo na podlagi Evropske listine o varnosti v cestnem prometu.

Junija 2009 je bil razglašen vseevropski dan ozaveščanja o nivojskih prehodih (ELCAD), junija 2010 pa je bil razglašen širši, mednarodni dan (ILCAD).