Mobilita a doprava

Železničné priecestia

Nehody na železničných priecestiach si vyžadujú mimoriadnu pozornosť. Hoci predstavujú len istú časť dopravných nehôd (max. 2 % smrteľných úrazov pri dopravných nehodách), z hľadiska železníc tvoria približne 30 % smrteľných úrazov. Hlavnou príčinou je vo väčšine prípadov nevhodné správanie účastníkov premávky (chybné posúdenie rizika, nepozornosť a nesprávne pochopenie dopravného značenia).

Tunnel Safety Za odstránenie nehôd na železničných priecestiach nesú zodpovednosť spoločne prevádzkovatelia cestnej aj železničnej dopravy.

Svoju rolu tu hrá aj európska úroveň. Vo fóre European Level Crossing Forum (Európske fórum železničných priecestí, ELCF) sú združené všetky druhy kompetencií. V marci 2009 niekoľko európskych združení zúčastnených strán z oblasti železničnej dopravy podpísalo záväzok v mene Európskej charty bezpečnosti na cestách.

V júni 2009 sa konal prvý celoeurópsky deň zvyšovania bezpečnosti železničných priecestí (ELCAD). Toto podujatie získalo globálny rozmer od júna 2010, keď sa prvýkrát uskutočnila jeho medzinárodná obdoba (ILCAD).