Mobilitāte un transports

Dzelzceļa pārbrauktuves un pārejas

Nelaimes gadījumiem uz dzelzceļa šķērsojumiem jāpievērš īpaša uzmanība. Lai gan uz dzelzceļa šķērsojumiem notiek samērā nedaudz negadījumu (līdz 20 % no negadījumiem, kuros gājuši bojā cilvēki), aptuveni 30% tādu dzelzceļa negadījumu, kuros ir bojā gājušie, notiek tieši uz pārbrauktuvēm un pārejām. Vairumā gadījumu galvenais iemesls ir ceļa satiksmes dalībnieku nepareiza rīcība (nepietiekama riska izvērtēšana, neuzmanība, ceļazīmju neievērošana).

Tunnel Safety Par to, lai izskaustu nelaimes gadījumus uz pārbrauktuvēm un pārejām, ir atbildīgi gan autoceļu, gan dzelzceļa pārvaldītāji.

Tāpēc jārīkojas arī Eiropas līmenī. Eiropas Dzelzceļa šķērsojumu forumā (ELCF) pulcējas visdažādākie speciālisti. 2009. gada martā vairākas Eiropas dzelzceļa asociācijas parakstīja apņemšanos saistībā ar Eiropas Ceļu satiksmes drošības hartu.

2009. gada jūnijā tika ieviesta Eiropas pārbrauktuvju šķērsošanas diena, un 2010. gada jūnijā to sāka atzīmēt plašāk kā Starptautisko pārbrauktuvju šķērsošanas dienu.