Mobilumas ir transportas

Geležinkelio pervažos

Nelaimingiems atsitikimams geležinkelio pervažose būtinas ypatingas dėmesys. Nors jie sudaro tik nedidelę dalį nelaimingų atsitikimų kelyje (iki 2 % mirčių keliuose), bet jie sudaro 30 % visų mirčių geležinkeliuose. Daugeliu atvejų pagrindinė priežastis yra netinkamas eismo dalyvių elgesys (netinkamas pavojaus įvertinimas, dėmesio stoka ir kelio ženklų nesupratimas).

Tunnel Safety Išvengti nelaimingų atsitikimų geležinkelio pervažose – bendra kelių ir geležinkelių operatorių pareiga.

Šiuo atžvilgiu svarbus yra europinis lygis. Europos geležinkelio pervažų forume (ELCF) susibūrę visų sričių specialistai. 2009 m. kovo mėn. kelios Europos geležinkelių asociacijos pasirašė įsipareigojimus pagal Europos kelių saugos chartiją.

2009 m. birželio mėn. pradėta rengti Europos atidumo geležinkelio pervažose diena (ELCAD), o didesnės apimties tarptautinė diena (ILCAD) pradėta rengti 2010 m. birželio mėn.