Mobilitás és közlekedés

Vasúti átjárók

A vasúti átjárókban bekövetkezett balesetek különös figyelmet érdemelnek. Bár ezek a közúti baleseteken belül nagyon kis részarányt képviselnek (a halálos kimenetelű közúti baleseteknek legfeljebb 2%-át), a halálos vasúti baleseteknek viszont már mintegy 30%-át teszik ki. A balesetek elsődleges okai legtöbbször a közút használóinak nem megfelelő viselkedésére (helytelen kockázatértékelés, figyelem hiánya és a közúti jelzőtáblák félreértelmezése) vezethető vissza.

Tunnel Safety A vasúti átjárókban bekövetkező balesetek megelőzése a közút kezelőinek és a vasút üzemeltetőinek közös feladata.

Ebből a szempontból az európai szint játszik szerepet. Az Európai Vasúti Kereszteződés Fórum (ELCF) fog össze minden illetékességet. 2009 márciusában több vasúti érdekeltségű egyesület vállalt kötelezettséget az Európai Közúti Biztonsági Charta aláírásával.

A problémára minden évben külön rendezvénysorozat hívja fel a figyelmet: 2009 júniusában megrendezték a vasúti átjárók veszélyeire figyelmeztető első páneurópai napot (ELCAD), amelynek helyébe 2010 júniusától kezdődően a vasúti átjárók veszélyeire figyelmeztető nemzetközi nap lépett (ILCAD).