Liikenne ja liikkuminen

Tasoristeykset

Tasoristeysonnettomuudet vaativat erityistä huomiota. Vaikka ne muodostavat vain suhteellisen pienen osan tieliikenneonnettomuuksista (enintään 2 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista), ne muodostavat noin 30 % kaikista rautateillä tapahtuneista kuolemantapauksista. Useimmissa tapauksissa ensisijainen syy on ollut tienkäyttäjien virheellinen toiminta (riskien virheellinen arviointi, huomion herpaantuminen tai liikennemerkkien väärin ymmärtäminen).

Tunnel Safety Tasoristeyksissä tapahtuvien onnettomuuksien estämisestä ovat vastuussa yhdessä sekä tie- että rautatieverkon ylläpitäjät.

Tämän vuoksi asiaan vaikutetaan koko Euroopan laajuisesti. Euroopan tasoristeysryhmä (ELCF) kerää yhteen erilaista aiheeseen liittyvää osaamista. Maaliskuussa 2009 useat eurooppalaiset rautateiden sidosryhmäliitot allekirjoittivat sitoumuksen Euroopan liikenneturvallisuuden peruskirjasta.

Kesäkuussa 2009 järjestettiin ensimmäinen eurooppalainen tasoristeysturvallisuuspäivä (ELCAD). Vuodesta 2010 alkaen teemapäivää (ILCAD) on vietetty maailmanlaajuisesti.