Liikuvus ja transport

Raudteeülesõidukohad

Raudteeülesõidukohtadel toimuvad õnnetused väärivad erilist tähelepanu. Ehkki liiklusõnnetuste osakaal raudteeülesõidukohtadel on väike (kuni 2% liiklussurmadest), saavad raudteedel hukkunutest umbes 30%-le saatuslikuks just raudteeülesõidukohad. Enamikel juhtudel on peapõhjus liiklejate ebaõige käitumine (halb ohuhindamine, tähelepanupuudus ja liiklusmärkide valestimõistmine).

Tunnel Safety Vastutust õnnetuste vältimise eest raudteeülesõidukohtadel jagavad omavahel maantee ja raudtee haldajad.

Selles osas on oma roll mängida ka Euroopa tasandil. Euroopa raudteeülesõidukohtade foorum (ELCF) koondab kõikvõimalikke pädevusi. 2009. aasta märtsis võtsid mitmed Euroopa raudteehuvigruppide liidud kohustuse Euroopa liiklusohutuse harta nimel.

2009. aasta juunis algatati raudteeülesõidukohtade alase teadlikkuse Euroopa päev (ELCAD) ja 2010. aasta juunis kuulutati välja laiaulatuslikum rahvusvaheline päev (ILCAD).