Κινητικότητα και Μεταφορές

Ισόπεδες διαβάσεις

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα ατυχήματα στις ισόπεδες διαβάσεις. Παρότι αντιστοιχούν σε ένα περιορισμένο ποσοστό οδικών ατυχημάτων (μέχρι 2% των θανάτων που προκαλούνται από οδικά ατυχήματα), αντιστοιχούν σε περίπου 30% των θανάτων στους σιδηροδρόμους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πρωταρχική αιτία είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά των χρηστών των οδών (κακή εκτίμηση του κινδύνου, έλλειψη προσοχής και παρανόηση της οδικής σήμανσης).

Tunnel Safety Η εξάλειψη των ατυχημάτων στις ισόπεδες διαβάσεις είναι κοινή ευθύνη τόσο των οδικών όσο και των σιδηροδρομικών φορέων.

Ως προς αυτό, η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος είναι σημαντική. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ισόπεδων Διαβάσεων (ELCF) συγκεντρώνει όλου του είδους τις αρμοδιότητες. Το Μάρτιο του 2009, διάφορες ευρωπαϊκές ενώσεις φορέων των σιδηροδρόμων υπέγραψαν δέσμευση στο όνομα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Οδικής Ασφάλειας.

Τον Ιούνιο 2009 εγκαινιάστηκε μια Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ELCAD) και τον Ιούνιο 2010 μια Παγκόσμια Ημέρα για το ίδιο θέμα (ILCAD).