Mobilitet og Transport

Jernbaneoverskæringer

Der skal sættes særligt fokus på ulykker ved jernbaneoverskæringer. De udgør kun en begrænset del af trafikulykkerne (op til 2% af trafikdrab), men de udgør til gengæld omkring 30% af dødsfald i forbindelse med jernbanetransport. I de fleste tilfælde ligger den primære årsag hos vejtrafikanterne (fejlvurdering af risiko, manglende agtpågivenhed eller manglende kendskab til vejskiltning).

Tunnel Safety Ulykker ved jernbaneoverskæringer er et fælles anliggende for vej- og jernbanemyndigheder.

I den sammenhæng spiller indsatsen på europæisk plan en rolle. European Level Crossing Forum (ELCF) råder over en lang række kompetencer. I marts 2009 underskrev flere europæiske sammenslutninger af aktører fra jernbanesektoren en erklæring vedrørende det europæiske charter om trafiksikkerhed.

I juni 2009 lancerede man en tværeuropæisk dag, der skulle sætte fokus på trafiksikkerhed ved jernbaneoverskæringer - Level Crossings Awareness Day (ELCAD) – og en dag med et bredere internationalt sigte (ILCAD) blev lanceret i juni 2010.