Mobilita a doprava

Železniční přejezdy

Nehody na železničních přejezdech si žádají zvláštní pozornost. I když tvoří jen malé procento silničních nehod (necelá 2 % úmrtí na silnici), z hlediska železniční dopravy se jedná přibližně o 30 % smrtelných nehod. Ve většině případů je hlavní příčinou nevhodné chování účastníků silničního provozu (nesprávný odhad rizika, nepozornost a neznalost dopravních značek).

Tunnel Safety Eliminace nehod na železničních přejezdech je společnou odpovědností provozovatelů silnic a železnic.

Určitou roli hraje z tohoto pohledu i evropská úroveň. Evropské fórum k železničním přejezdům (ELCF) disponuje celou řadou kompetencí. V březnu 2009 několik evropských sdružení subjektů působících v oblasti železniční dopravy podepsalo závazek v rámci Evropské charty bezpečnosti silničního provozu.

V červnu 2009 byl zahájen Evropský den zvyšování bezpečnosti železničních přejezdů (ELCAD) a v červenci 2010 byl zahájen Mezinárodní den (ILCAD) s ještě větším záběrem.