Mobilnost in promet

Vozniško dovoljenje

Vozniško dovoljenje EU

Spletišče z informacijami o vozniškem dovoljenju EU in povezanih zahtevah.

 

Vzorci vozniških dovoljenj

Vsa veljavna vozniška dovoljenja, ki se uporabljajo v Evropskem gospodarskem prostoru, se popolnoma vzajemno priznavajo. To zajema tudi vozniška dovoljenja, ki so bila izdana pred začetkom veljavnosti evropske zakonodaje o usklajenih vozniških dovoljenjih. Enotni vzorec evropskega vozniškega dovoljenja je bil uveden 19. januarja 2013. Trenutno se v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru uporablja več kot 170 različnih vzorcev vozniških dovoljenj. 

Glavni namen tega spletišča je zato predstaviti različne veljavne vzorce vozniških dovoljenj in s tem pomagati organom, pristojnim za zamenjavo dovoljenj in uveljavljanje povezanih pravil. Na ta način bo olajšano medsebojno priznavanje vseh vozniških dovoljenj, ki so jih izdale države članice EGP, posledično pa tudi prosto gibanje voznikov.

 

Uporabni dokumenti

Uporabni dokumenti v zvezi z vozniškimi dovoljenji.

 

Kontaktne točke

Vsaka država je pristojna za izdajo svojih vozniških dovoljenj. Če imate kakšno vprašanje v zvezi s svojim vozniškim dovoljenjem, se zato najprej obrnite na pristojni lokalni organ v svoji državi. Če vam ta ne more pomagati, lahko na seznamu na spletišču Tvoja Evropa poiščete pristojni nacionalni organ.