Mobilumas ir transportas

Vairuotojo pažymėjimas

ES vairuotojo pažymėjimas

Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija apie ES vairuotojo pažymėjimus ir susijusius reikalavimus.

 

Vairuotojo pažymėjimų pavyzdžiai

Visi Europos ekonominėje erdvėje (EEE) naudojami galiojantys vairuotojo pažymėjimai yra valstybių visiškai tarpusavyje pripažįstami. Tai taikoma ir tų pavyzdžių vairuotojo pažymėjimams, kurie buvo išduoti iki ES teisės aktų dėl vairuotojo pažymėjimų įsigaliojimo. 2013 m. sausio 19 d. įdiegtas bendras Europos vairuotojo pažymėjimo pavyzdys. Šiuo metu visoje EEE naudojama daugiau kaip 170 skirtingų vairuotojo pažymėjimų. 

Pagrindinė šios svetainės paskirtis – pateikti įvairių galiojančių vairuotojo pažymėjimų modelių pavyzdžius ir taip padėti įstaigoms, atsakingoms už pažymėjimų keitimą bei susijusių taisyklių laikymosi užtikrinimą. Dėl to bus lengviau tarpusavyje pripažįstami visi EEE valstybių narių išduoti vairuotojo pažymėjimai ir sudarytos paprastesnės sąlygos laisvam juos turinčių asmenų judėjimui.

 

Aiškinamieji dokumentai

Su vairuotojo pažymėjimais susiję naudingi dokumentai.

 

Kontaktiniai centrai

Kiekviena šalis yra atsakinga už savo vairuotojo pažymėjimų išdavimą. Jeigu turėtumėte klausimų apie savo vairuotojo pažymėjimą, pirmiausia kreipkitės į savo vietos valdžios institucijas. Jei jos negali jums padėti, susisiekite su nacionalinėmis institucijomis, kurių sąrašas pateikiamas svetainėje „Jūsų Europa“ .