Κινητικότητα και Μεταφορές

Άδεια οδήγησης

Σημεία επικοινωνίας

Κάθε χώρα είναι αρμόδια για την έκδοση των αδειών οδήγησης των κατοίκων της. Για απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις άδειες οδήγησης, επικοινωνήστε πρώτα με τις τοπικές αρχές. Αν αυτές δεν είναι σε θέση να σας βοηθήσουν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εθνικές αρχές που απαριθμούνται στον ιστότοπο Η Ευρώπη σου .