Мобилност и транспорт

Свидетелство за управление на МПС

Звена за контакт

Всяка страна отговаря за издаването на свои собствени свидетелства. Ако имате въпроси за вашето свидетелство, моля, най-напред се обърнете към местните власти. Ако те не могат да ви помогнат, можете да се свържете и с националните органи, изброени на уебсайта Вашата Европа .