Transport och rörlighet

Körkort

På den här webbplatsen hittar du de flesta av de nu gällande körkortsmodellerna i EES-länderna och viktig information om varje modell. För att hitta ett visst körkort väljer du först land och anger sedan datum för när körkortet utfärdades. För varje modell kan du se en fysisk beskrivning, säkerhetsdetaljer, behörigheter och kategorier. Du kan också ladda ner ett dokument med exempel på alla körkortsmodeller i EES.

 

E.g., 25/06/2019
Format: 25/06/2019

Ansvarsfriskrivning:
Den här webbplatsen har enbart tagits fram i informationssyfte. Kommissionen ansvarar inte för att innehållet är korrekt. Uppgifterna kommer från ländernas myndigheter. Vid eventuella konflikter mellan informationen på webbplatsen och reglerna i ett visst land, är det landets regler som gäller. Att myndigheternas uppgifter läggs ut på webbplatsen innebär inte att kommissionen har godkänt dem och garanterar inte att de överensstämmer med EU-lagstiftningen.