Mobilność i transport

Prawo jazdy

Strona zawiera zdjęcia większości wzorów praw jazdy będących w użyciu w EOG oraz opisy ich najważniejszych cech. Aby wyszukać konkretny wzór prawa jazdy, należy wskazać kraj i datę wydania. Na stronie wyświetlą się również informacje na temat wyglądu dokumentu, zabezpieczeń, uprawnień i kategorii. Można też pobrać dokument z przykładami wszystkich wzorów praw jazdy w EOG – dostępny tutaj.

E.g., 27/10/2021
Format: 27/10/2021

Zastrzeżenie prawne:
Strona została stworzona jako baza informacji – Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność przedstawionych treści. Informacje przedstawione na tej stronie zostały dostarczone przez organy administracji poszczególnych krajów. W razie rozbieżności między tymi informacjami a przepisami obowiązującymi w danym kraju za ważne uznaje się w pierwszej kolejności przepisy krajowe. Opublikowanie informacji przedstawionych przez krajowe organy administracji nie stanowi wyrazu poparcia ze strony Komisji i pozostaje bez uszczerbku dla zgodności tych informacji z prawem UE.