Mobiliteit en vervoer

Rijbewijs

Op deze website vindt u informatie over de meeste rijbewijsmodellen die in omloop zijn in de EER (de EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Om een specifiek rijbewijsmodel te zoeken, moet u het land en de afgiftedatum opgeven. Als u het juiste model gevonden heeft, kunt u een beschrijving van het rijbewijs, de echtheidskenmerken, rijbevoegdheden en categorieën krijgen. U kunt ook een document met alle rijbewijsmodellen downloaden.

E.g., 08/06/2021
Format: 08/06/2021

Disclaimer:
Deze website heeft een zuiver informatief karakter. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud. De informatie op deze website wordt verstrekt door de nationale autoriteiten van de desbetreffende landen. Mocht de informatie in tegenspraak zijn met de feitelijke regels in een bepaald land, dan geven deze laatste de doorslag. Uit de publicatie van deze informatie van de nationale autoriteiten mag niet worden afgeleid dat de Commissie deze informatie goedkeurt of dat deze overeenkomt met de EU-wetgeving.