Мобилност и транспорт

Свидетелство за управление на МПС

На този уебсайт ще намерите повечето от валидните образци на свидетелства за управление на МПС, които се използват в ЕИП, както и важна информация за всеки вид свидетелство. Можете да потърсите конкретно свидетелство за управление на МПС, като изберете страна и посочите датата, на която е издадено свидетелството. След като откриете необходимия ви образец на свидетелство, можете да видите и информация за неговите физически и защитни характеристики и за свързаните с него права и категории. Можете също така да изтеглите документ с всички образци на свидетелства за управление на МПС в ЕИП оттук.

E.g., 27/06/2019
Format: 27/06/2019

Отказ от отговорност:
Този уебсайт има чисто информационна цел и Комисията не поема никаква отговорност за точността на съдържанието. Информацията на уебсайта е предоставена от националните органи в съответните страни. В случай на противоречие между предоставената информация и действащите разпоредби в дадена страна последните имат предимство. Публикуването на информация, предоставена от националните органи, не представлява одобрение от страна на Комисията и не засяга съответствието на тази информация с правото на ЕС.