Transport och rörlighet

Körkort

Gemensamt EU-körkort

EU har infört ett harmoniserat EU-körkort och minimikrav för att man ska få ett körkort. På så sätt ska det bli säkrare att köra i Europa – oberoende av var man har tagit sitt körkort.

Det här påverkar inte din behörighet – du får köra samma fordon som tidigare.

Standardkrav för hela EU

Sedan den 19 januari 2013 har alla körkort som EU-länderna utfärdar ett enhetligt utseende. Körkortet är i plast och lika stort som ett kreditkort.

Förfalskningsskydd och trafiksäkerhet

Körkortet har harmoniserade administrativa giltighetstider på mellan tio och femton år för motorcyklar och bilar. Det gör att myndigheterna regelbundet kan uppdatera körkortet med nya säkerhetsdetaljer, så att det blir svårare att förfalska eller manipulera. På så sätt hindras förare utan körkort att lura myndigheterna, både hemma och utomlands.

Det nya EU-körkortet skyddar utsatta trafikanter genom stegvist tillträde för motorcyklar och andra motordrivna tvåhjuliga fordon. Med stegvist tillträde menas att en förare måste ha erfarenhet av lättare motorcyklar innan han eller hon får köra tyngre fordon. Dessutom har det införts ett mopedkörkort (kategori AM).

Hälsokontroller

EU har också infört enhetliga regler om att lastbils- och busschaufförer måste göra läkarkontroller varje gång körkortet förnyas.

EU-lagstiftning om körkort

Körkort i EU – ersätta, förnya, vanliga frågor