Mobilitate și transporturi

Permisul de conducere

Model unic de permis de conducere pentru UE

Uniunea Europeană a introdus cerințe minime pentru obținerea permisului de conducere și un model armonizat al acestuia. Măsurile sunt menite să încurajeze un comportament responsabil la volan, indiferent de locul în care se susține examenul.

Noile cerințe nu vă vor afecta drepturile - veți putea conduce în continuare aceleași vehicule ca și înainte.

Cerințe europene standard

Începând cu data de 19 ianuarie 2013, toate permisele de conducere eliberate de țările UE au același format. Noile permise sunt tipărite pe un card de plastic, de mărimea și forma unui card de credit.

Siguranță și securitate

Au fost introduse durate de valabilitate administrativă armonizate pentru permisul de conducere. Pentru motociclete și autoturisme, acestea sunt cuprinse între 10 și 15 ani. Astfel, autoritățile au posibilitatea de a actualiza, cu regularitate, permisul de conducere, adăugând elementele de siguranță menite să împiedice falsificarea acestuia. Șoferilor fără permis sau celor cărora le-a fost retras permisul le va fi mai greu să păcălească autoritățile din țară sau de pe teritoriul UE.

Noul permis european de conducere protejează și categoriile mai vulnerabile de participanți la trafic, prin introducerea accesului progresiv la motociclete și la alte tipuri de vehicule motorizate cu două roți. Prin „acces progresiv” se înțelege că, înainte de a putea conduce vehicule cu capacitate mai mare, motocicliștii vor trebuie să conducă mai întâi vehicule cu două roți mai puțin puternice. Mopedurile constituie acum o categorie separată, denumită AM.

Examenele medicale

UE a armonizat și normele referitoare la frecvența controalelor medicale pentru șoferii de camion și autobuz. Aceștia trebuie să se prezinte pentru un examen medical ori de câte ori li se reînnoiește permisul de conducere.

Legislația europeană privind permisele de conducere

Permisele de conducere în UE – înlocuire, reînnoire, întrebări și răspunsuri