Κινητικότητα και Μεταφορές

Άδεια οδήγησης

Ενιαία άδεια οδήγησης σε ολόκληρη την ΕΕ

Η ΕΕ καθιέρωσε ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα άδειας και θέσπισε περαιτέρω ελάχιστες απαιτήσεις για την απόκτησή της. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται ότι θα περιοριστεί η κυκλοφορία «επικίνδυνων» οδηγών στους δρόμους της Ευρώπης, ανεξαρτήτως της χώρας στην οποία έχουν αυτοί περάσει τις εξετάσεις οδήγησης.

Ο νέος τύπος άδειας δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα οδήγησης που έχετε ήδη αποκτήσει. Θα μπορείτε να οδηγείτε τις ίδιες κατηγορίες οχημάτων όπως και πριν.

Τυποποιημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ

Από τις 19 Ιανουαρίου 2013, όλες οι άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την ίδια μορφή και το ίδιο περιεχόμενο. Είναι φτιαγμένες από πλαστικό υλικό και έχουν το μέγεθος και το σχήμα πιστωτικής κάρτας.

Προστασία και ασφάλεια

Εναρμονίστηκε η διάρκεια ισχύος της άδειας οδήγησης, η οποία κυμαίνεται από 10 έως 15 χρόνια για τις μοτοσικλέτες και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επικαιροποιούν τακτικά το έντυπο της άδειας οδήγησης με νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα κάνουν δυσκολότερη την πλαστογράφηση ή την παραποίησή του. Έτσι οι ακατάλληλοι οδηγοί ή οι οδηγοί από τους οποίους έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης θα μπορούν δύσκολα να εξαπατούν τις αρχές τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η νέα ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης προστατεύει επίσης τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου με την καθιέρωση προοδευτικής πρόσβασης για τις μοτοσικλέτες και άλλα μηχανοκίνητα δίκυκλα. Το σύστημα «προοδευτικής πρόσβασης» σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει πρώτα να αποκτούν εμπειρία σε μοτοσικλέτες μικρότερου κυβισμού προτού αρχίσουν να οδηγούν μοτοσικλέτες μεγαλύτερου κυβισμού. Τα μοτοποδήλατα αποτελούν επίσης τώρα μια ξεχωριστή κατηγορία, με την ονομασία AM.

Ιατρικές εξετάσεις

Η ΕΕ έχει επίσης εναρμονίσει τη συχνότητα των ιατρικών εξετάσεων για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων. Οι οδηγοί τέτοιων οχημάτων πρέπει να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις κάθε φορά που ανανεώνουν την άδεια οδήγησης.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την άδεια οδήγησης

Άδειες οδήγησης στην ΕΕ: αντικατάσταση, ανανέωση/επανέκδοση, συχνές ερωτήσεις