Mobilitet og Transport

Kørekort

Et fælles kørekort for hele EU

EU har indført et harmoniseret kørekort og mindstekrav for at få et. Det skal medvirke til at få farlige bilister væk fra vejene i Europa – uanset, hvor de går op til køreprøve.

Det betyder ikke noget for, hvad du har ret til at køre – du kan køre de samme køretøjer som før.

Standardkrav i EU

Siden den 19. januar 2013 har alle kørekort, der udstedes af EU-landene, haft samme udformning. Kørekortet trykkes på et stykke plast, der har størrelse og facon som et kreditkort.

Sikkerhed

Der er indført en harmoniseret gyldighedsperiode på mellem 10 og 15 år for kørekort til motorcykel og personbil. Det giver myndighederne mulighed for regelmæssige opdateringer af kørekortene med nye sikkerhedsforanstaltninger, som vil gøre det sværere at forfalske eller ændre dem. Dermed blive det sværere for personer, som aldrig har taget kørekort, eller som har fået frataget deres kørekort, at snyde myndighederne i deres hjemland eller andre steder i EU.

Det nye EU-kørekort beskytter også sårbare trafikanter ved at indføre gradvis adgang til større motorcykler og andre tohjulede motorkøretøjer. Systemet med gradvis adgang betyder, at man skal have erfaring med en mindre kraftig motorcykel, inden man kan få kørekort til en stor. Knallerter er nu i den særlige kategori AM.

Lægeundersøgelser

EU har desuden harmoniseret hyppigheden af lægeundersøgelser for lastbil- og buschauffører, inden de kan få deres kørekort fornyet.

Europæisk lovgivning om kørekort

Kørekort i EU – udskiftning, fornyelse, spørgsmål og svar