Мобилност и транспорт

Шофьорска книжка

Единна шофьорска книжка в целия ЕС

ЕС въведе хармонизирано свидетелство за управление и допълнителни минимални изисквания за неговото придобиване. Това би трябвало да помогне да не се допускат опасни водачи по европейските пътища без значение къде са положили шофьорския си изпит.

Вашите права да управлявате определена категория превозни средства няма да бъдат засегнати — ще можете да карате същите превозни средства като преди.

Някои стандартни изисквания на ЕС

От 19 януари 2013 г. насам всички шофьорски книжки, издавани от страните в ЕС, изглеждат по един и същ начин. Книжките се отпечатват върху пластмаса с размера и формата на кредитна карта.

Сигурност и безопасност

Въведен е хармонизиран срок на административна валидност на шофьорската книжка — между 10 и 15 години за книжка за мотоциклети и леки автомобили. Това дава възможност на властите редовно да осъвременяват свидетелството за управление с нови елементи за сигурност, които ще направят по-трудно подправянето му — така хората без шофьорска книжка или тези, на които тя е отнета, по-трудно ще могат да заблуждават властите в своята или в друга страна от ЕС.

С новата европейска шофьорска книжка също така се предпазват уязвимите участници в движението чрез въвеждането на постепенен достъп до мотоциклети и други двуколесни моторни превозни средства. Постепенен достъп означава, че мотоциклетистите ще трябва да имат опит с мотоциклет с по-малка мощност преди да могат да карат по-големи машини. Мотопедите вече са отделени в самостоятелна категория, наречена AM.

Медицински прегледи

ЕС също така хармонизира честотата на медицинските прегледи за шофьори на камиони и автобуси, които трябва да се извършват при всяко подновяване на шофьорската книжка.

Европейско законодателство за шофьорските книжки

Шофьорски книжки в ЕС — подмяна, подновяване, често задавани въпроси