Mobilnost in promet

Nevarno blago

Mednarodni cestni prevoz nevarnega blaga urejajo sporazumi mednarodnih organov. Sporazume redno dopolnjuejo in usklajujejo s tehničnim napredkom.

V Evropski uniji so ta pravila zajeta z direktivo, ki velja za ves promet v EU, znotraj in zunaj nacionalnih meja.

Prevoz po cesti, železnici in celinskih plovnih poteh ureja Direktiva 2008/68 o notranjem prevozu nevarnega blaga.

Pomembni dokumenti
Premična tlačna oprema