Mobilitate și transporturi

Mărfuri periculoase

Transportul internaţional de mărfuri periculoase pe uscat este reglementat prin acorduri stabilite de organizaţiile internaţionale competente, actualizate periodic pentru a fi la zi cu evoluţiile tehnologice şi pentru a spori siguranţa.

UE transpune aceste norme internaţionale în legislaţia europeană prin directive europene, care se aplică în UE atât pentru transportul pe teritoriul statelor membre, cât şi în afara frontierelor naţionale.

Transportul rutier, feroviar sau pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase este reglementat de o singură directivă, Directiva 2008/68/CE.

Documente relevante
Echipamente sub presiune transportabile