Mobiliteit en vervoer

Vervoer van gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over land in Europa wordt geregeld in internationale verdragen die regelmatig worden aangepast aan technologische ontwikkelingen en nieuwe veiligheidseisen.

De EU neemt deze regels over in een richtlijn die geldt voor alle vervoer in de EU, grensoverschrijdend en nationaal.

Vervoer via de weg, het spoor of de binnenwateren valt onder één enkele regeling: de – EU-richtlijn 2008/68 – vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Documentatie
Vervoer in druktanks