Mobilitāte un transports

Bīstamas kravas

Starptautiskie bīstamu kravu pārvadājumi pa sauszemi tiek regulēti ar attiecīgo starptautisko organizāciju līgumiem. Lai neatpaliktu no tehnikas attīstības un uzlabotu drošību, tos regulāri atjaunina.

Eiropas Savienība šo līgumu noteikumus pārveido direktīvā, kura attiecas uz visiem pārvadājumiem ES — gan valstīs, gan pāri valstu robežām.

Pārvadāšanu pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem regulē viena ES direktīva (ES direktīva 2008/68 par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem).

Noderīgi dokumenti
Pārvietojamas spiediena iekārtas