Mobilitás és közlekedés

Veszélyes áruk

A veszélyes áruk nemzetközi szárazföldi szállítását az illetékes nemzetközi testületek által kidolgozott egyezmények szabályozzák. Ezeket az egyezményeket rendszeresen felülvizsgálják, hogy összhangban legyenek a műszaki fejlődéssel, és ennek köszönhetően javuljon a biztonság.

Az EU a nemzetközi egyezmények rendelkezéseit irányelvbe foglalta, amelynek hatálya a veszélyes áruk szállításának valamennyi formájára kiterjed az EU területén belül, függetlenül attól, hogy belföldi vagy nemzetközi szállításról van szó.

A veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó előírásokat egyetlen uniós jogszabály rögzíti: a veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló 2008/68/EK irányelv.

Fontos dokumentumok
Hordozható nyomástartó berendezések