Liikenne ja liikkuminen

Vaaralliset aineet

Vaarallisten aineiden kansainvälisiä maakuljetuksia säännellään kansainvälisillä sopimuksilla. Niitä päivitetään säännöllisesti tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

EU on muuntanut nämä säännöt direktiiviksi, joka koskee kaikkia kuljetuksia EU:ssa, sekä kansallisten rajojen sisällä että niiden yli.

Rautatie-, maantie- ja sisävesiliikennettä koskee yksi EU-direktiivi: EU:n direktiivi 2008/68 vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista.

Asiaan liittyviä asiakirjoja
Kuljetettavat painelaitteet