Mobilitet og Transport

Farligt gods

International landtransport af farligt gods er omfattet af aftaler udarbejdet af forskellige internationale organer. De opdateres regelmæssigt af hensyn til den tekniske udvikling og for at forbedre sikkerheden.

EU bruger disse regler til at udarbejde et direktiv, som gælder for al transport i EU, både inden for og hen over de nationale grænser.

Transport med jernbane og ad vej og indre vandveje er dækket af et enkelt direktiv – EU-direktiv 2008/68 – indlandstransport af farligt gods.

Relevante dokumenter
Transportabelt trykbærende udstyr