Transport och rörlighet

Trafikvett

Vi kan alla dra vårt strå till stacken för att göra vägarna säkrare. Om alla använder bilbälte, håller hastigheten och aldrig kör rattfulla kan vi rädda över 12 000 liv per år på de europeiska vägarna.

Uppmärksam i trafiken

Att hålla noga koll på trafiken är viktigt inte bara för din egen och dina medpassagerares säkerhet utan även för de andra trafikanternas skull.

Förarutbildning

En del förare behöver extra utbildning. Yrkesförare i EU måste exempelvis gå en specialutbildning. Och många av dem som begår upprepade trafikförseelser måste delta i rehabiliteringsprogram för att bli bättre förare.

Trafikövervakning

Alla måste följa trafikreglerna. Därför krävs det övervakning – inte bara för att straffa dem som bryter mot reglerna utan också för att avskräcka trafiksyndare och uppmuntra oss att köra ansvarsfullt.

Körförmåga
Säkerhetsbälte

Att använda säkerhetsbälte är det enklaste och billigaste sättet att förhindra skador vid en bilolycka. De ska finnas i alla bilar och kräver ingen särskild teknik. Sedan 2006 är det obligatoriskt att använda bälte i alla fordon och i hela EU.

Fortkörning

Fortkörning ökar olycksrisken och är ett av de största trafiksäkerhetsproblemen. Hög fart ligger bakom cirka 30 procent av alla dödsolyckor.