Mobilita a doprava

Správanie na cestách

Každý z nás môže prispieť k zlepšeniu našej bezpečnosti na cestách. Je notoricky známe, že ak by sme si všetci zapínali bezpečnostné pásy, neprekračovali povolenú rýchlosť a nejazdili pod vplyvom alkoholu, ročne by sa na európskych cestách zachránilo viac ako 12 000 ľudských životov.

Nepozornosť

Vodiči sa v každom momente musia sústrediť na okolitú premávku – nielen kvôli svojej bezpečnosti, ale aj v záujme spolucestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Výcvik vodičov

Na získanie niektorých kategórií oprávnení sa vodiči musia zúčastniť na dodatočných inštruktážnych programoch nad rámec bežnej výučby. Špeciálny výcvik musia v EÚ napríklad absolvovať profesionálni vodiči. Vodiči, ktorí často porušujú pravidlá, sa musia takisto zúčastniť nápravných programov na zlepšenie ich správania na cestách.

Presadzovanie predpisov

Dopravné predpisy je potrebné presadzovať – nielen pokutovať ich porušenia, ale takisto preventívne pôsobiť na porušovateľov a podporovať zodpovedných vodičov.

Spôsobilosť na vedenie vozidla
Bezpečnostné pásy

Bezpečnostné pásy sú najjednoduchším a najlacnejším spôsobom ako zabrániť zraneniam pri zrážke. Nevyužívajú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých autách. Používanie bezpečnostných pásov je v EÚ od roku 2006 povinné vo všetkých vozidlách.

Prekračovanie povolenej rýchlosti

Prekračovanie povolenej rýchlosti je jeden z najväčších postrachov bezpečnosti na cestách, pretože prudko zvyšuje riziko dopravnej nehody. Zohráva fatálnu úlohu v približne 30 % smrteľných nehôd.