Liikuvus ja transport

Liikluskäitumine

Saame kõik lihtsal moel anda panuse liiklusohutuse parandamiseks meie teedel. Arvatakse, et kui kõik kinnitaksid turvavööd, peaksid kinni kiiruspiirangutest ning ei juhiks sõidukit alkoholijoobes, säästaks see igal aastal Euroopa maanteedel rohkem kui 12 000 inimelu.

Tähelepanu häirimine

Sõidukijuhid peavad keskendama oma tähelepanu ümbritsevale liiklusele kogu sõidu vältel, et tagada nii enda kui ka oma kaasreisijate ning teiste liiklejate ohutus.

Sõidukijuhtide väljaõpe

Mõne sõidukikategooria juhid peavad juhiloa saamiseks lisaks tavapärastele sõidutundidele läbima ka täiendava koolituse. Näiteks peab ELis elukutselistel sõidukijuhtidel olema eriväljaõpe. Paljudelt eeskirjade korduvrikkujatelt nõutakse osalemist liikluskäitumist parandavates programmides.

Jõustamine

Liiklusseadusi tuleb jõustada, kuid mitte üksnes selleks, et rikkumisi karistada, vaid ka selleks, et rikkujaid heidutada ja soodustada vastutustundlikku sõiduviisi.

Sõidukijuhi tervis
Turvavööd

Turvavööd on lihtsaimad ja odavaimad vahendid õnnetuse korral vigastuste vältimiseks. Need ei nõua eritehnoloogiat ning paigaldatakse kõigisse autodesse. Alates 2006. aastast on turvavööde kinnitamine kohustuslik kõigis sõidukites kogu Euroopa Liidus.

Lubatud sõidukiiruse ületamine

Üks liiklusohutusega seotud suurimaid probleeme on lubatud sõidukiiruse ületamine, mis suurendab õnnetusohtu märkimisväärselt. See on peamiseks teguriks ligikaudu 30% surmaga lõppenud liiklusõnnetuste puhul.