Mobilita a doprava

Chování účastníků silničního provozu

Existuje několik jednoduchých pravidel, jejichž dodržováním můžeme my všichni přispět k tomu, aby naše silnice byly bezpečnější. Kdyby si všichni při jízdě vozidlem vždy zapínali bezpečnostní pás, dodržovali povolenou rychlost a neřídili pod vlivem alkoholu, bylo by každý rok podle odhadů na evropských silnicích ušetřeno více než 12 tisíc lidských životů.

Udržování pozornosti při řízení

Je třeba, aby se řidiči neustále plně věnovali silničnímu provozu kolem nich, a to nikoli pouze kvůli vlastní bezpečnosti, ale i bezpečnosti spolucestujících a ostatních účastníků provozu.

Školení řidičů

Ke získání některých kategorií oprávnění se řidiči musí zúčastnit dodatečných instruktážních programů nad rámec běžné výuky. Speciální výcvik musí v EU například absolvovat řidiči z povolání. Ti řidiči, kteří se opakovaně dopouští přestupků, se musí zúčastnit zvláštních nápravných programů, které jim pomáhají korigovat chování na silnici.

Prosazování dopravních předpisů

Na dodržování dopravních předpisů je třeba dohlížet, a to nejen prostřednictvím postihů za přestupky. Zároveň by měly jejich pachatele odradit od nezodpovědného řízení.

Způsobilost k řízení motorového vozidla
Bezpečnostní pásy

Pásy jsou levným, snadným a dostupným řešením, které pomáhá předejít mnoha zraněním. Jejich používání nezávisí na žádném dalším komplikovaném technickém vybavení a jsou montovány do všech aut. Od roku 2006 je v EU jejich používání povinné ve všech vozidlech.

Překračování povolené rychlosti

Jedním z největších problémů pro bezpečnost silničního provozu je nepřiměřená rychlost, která výrazně zvyšuje riziko nehody. Je hlavní příčinou asi 30 % nehod se smrtelnými následky.