Mobilita a doprava

Chování účastníků silničního provozu

Existuje několik jednoduchých pravidel, jejichž dodržováním můžeme my všichni přispět k tomu, aby naše silnice byly bezpečnější. Kdyby si všichni při jízdě vozidlem vždy zapínali bezpečnostní pás, dodržovali povolenou rychlost a neřídili pod vlivem alkoholu, bylo by každý rok podle odhadů na evropských silnicích ušetřeno více než 12 tisíc lidských životů.