Мобилност и транспорт

Поведение

Съществуват простички неща, които всеки от нас може да направи, за да са безопасни пътищата ни. Според изчисленията, ако всеки използва предпазен колан, спазва ограниченията на скоростта и не шофира под въздействието на алкохол, броят на загиналите по европейските пътища ще намалее с повече от 12 000 души на година.

Разсейване

Шофьорите трябва през цялото време да следят внимателно движението около себе си - не само заради своята собствена безопасност, но и заради безопасността на своите пътници и на останалите участници в движението.

Обучение на шофьори

За получаване на шофьорска книжка за някои категории освен обичайните уроци се изисква и допълнително обучение. Така например в ЕС професионалните шофьори трябва да преминат специално обучение. От многократните нарушители се изисква да се запишат в рехабилитационна програма, за да подобрят своето поведение на пътя.

Правоприлагане

Законите за движение по пътищата трябва да бъдат прилагани - не само за да бъдат наказвани нарушенията, но и за да се възпират нарушителите и да се насърчава отговорното поведение на пътя.

Годност за управление на превозно средство
Предпазни колани

Предпазните колани са най-лесният и най-евтин начин за предотвратяване на нараняванията при катастрофа. Те не изискват наличието на специална технология и са стандартно оборудване във всички коли. От 2006 г. използването на предпазните колани е задължително във всички превозни средства в ЕС.

Превишаване на скоростта

Превишената скорост е една от най-големите заплахи за пътната безопасност, защото силно увеличава риска от злополука. Тя е основна причина за около 30 % от смъртоносните катастрофи.